Cards Against Humanity: Nerd Bundle • 6 Themed Packs + 10 All-New Cards

£9.5
FREE Shipping

Cards Against Humanity: Nerd Bundle • 6 Themed Packs + 10 All-New Cards

Cards Against Humanity: Nerd Bundle • 6 Themed Packs + 10 All-New Cards

RRP: £19.00
Price: £9.5
£9.5 FREE Shipping

In stock

We accept the following payment methods

Description

function scrollDistX(){var html=document.getElementsByTagName('html')[0];if(html.scrollTop&&document.documentElement.scrollTop){return[html.scrollLeft,html.scrollTop];}else if(html.scrollTop function findPosForceCenter(e){var t=curtop=curwidth=curheight=0;if(curwidth=e.offsetWidth,curheight=e.offsetHeight,e.offsetParent)for(;e.offsetParent;)t+=e.offsetLeft,curtop+=e.offsetTop,e=e.offsetParent; function findPos(e){var t=curtop=curwidth=curheight=0;if(curwidth=e.offsetWidth,curheight=e.offsetHeight,e.offsetParent)for(;e.offsetParent;)t+=e.offsetLeft,curtop+=e.offsetTop,e=e.offsetParent;

CARDS AGAINST HUMANITY Canada | Indigo CARDS AGAINST HUMANITY Canada | Indigo

document.documentElement.scrollTop){return[html.scrollLeft+document.documentElement.scrollLeft,html.scrollTop+document.documentElement.scrollTop];}else if(document.body.scrollTop)return[document.body.scrollLeft,document.body.scrollTop];return[0,0];} function rScreenHeight(){var e=0;return self.innerHeight?e=self.innerHeight:document.documentElement&&document.documentElement.clientHeight?e=document.documentElement.clientHeight:document.body&&(e=document.body.clientHeight),parseInt(e)} 0;curtop-=scr.scrollTop function findPosX(obj){var curleft=curtop=0,scr=obj,fixed=false;while((scr=scr.parentNode)&&scr!=document.body){curleft-=scr.scrollLeftdu at udvide et af grundspillene findes der en række udvidelser, som kan bruges til alle grundspil. De kan tilkøbes i vilkårlig rækkefølge.

Cards Against Humanity Nerd Bundle | Waterstones

Selected items are only available for delivery via the Royal Mail 48® service and other items are available for delivery using this service for a charge. if(location.protocol==="https:"){t=t.replace("http:","https:");} else {t=t.replace("https:","http:");} function contractHamburgerMenu(){x=elById("hammenu");y=elById("restorer");ywidth=parseInt(y.style.width);xwidth=parseInt(x.style.width);xwidth-=5;ywidth=100-xwidth;x.style.width=xwidth+"%";y.style.width=ywidth+"%";if(x.style.width=="0%"){x.style.display="none";x.style.visibility="hidden";y.style.display="none";y.style.visibility="hidden";}else{setTimeout(function(){contractHamburgerMenu();},1);}} Men er du på udkig efter et lignende spil på dansk, kan nogle gode pendanter være Det Dårlige Selskab eller Politisk Ukorrekt og vi kan derfor anbefale dig at tage et kig på disse spil. function closeDownImage(){x =document.getElementById('imageloader');x.innerHTML='';x.style.visibility='hidden';x.style.display='none';y = document.getElementById('imageloaderouter');y.style.visibility='hidden';y.style.display='none';}

Side guide

I spillet kan de skøreste, mest fjollede og pinlige sætninger opstå, når et spørgsmål-kort fra bunken bliver kombineret med et af svar-kortene, som alle spillere har nogle af på hånden. Spørgsmålet er hvem af deltagerne, der kan lave den sjoveste eller mærkeligste kombination! function removeAskQuestionLink(){elById("askmedo").innerHTML="",elById("askmedo").style.display="none",elById("askmedo").style.visibility="hidden",hideQuestionForm()}

Cards Against Humanity Nerd Bundle – Travelling Man UK Cards Against Humanity Nerd Bundle – Travelling Man UK

At spille Cards Against Humanity kræver et vist niveau af engelske kundskaber og spillet findes desværre ikke på andre sprog. Kombinationsmulighederne imellem spørgsmål- og svarkortene er talrige, hvilket også gør, at spillet er sjovt at spille igen og igen. function centerObject(e){x=elById(e),x.style.position="absolute",x.style.left=window.innerWidth/2-275+getScrollX()+"px",mheight=parseInt(document.getElementsByTagName("div")[e].offsetHeight)/2,x.style.top=window.innerHeight/2-mheight+getScrollY()+"px"} function updateFadeOut(e){myyx=parseFloat(getOpacity(e));if (bahShambles == 0){if ((myyx > 0.02) && (cancelFade < 2)){myyx-=.02;setOpacity(e,myyx);setTimeout(function(){updateFadeOut(e);},5);} else {if (myyx <0.03){hideElement(e);}}}}0;if(getStyleX(scr,"position")=="fixed")fixed=true;}if(fixed&&!window.opera){var scrDist=scrollDist();curleft+=scrDist[0];curtop+=scrDist[1];}do{curleft+=obj.offsetLeft;curtop+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent);return[curleft,curtop];}  • Fruugo ID: 258392218-563234582
  • EAN: 764486781913
  • Sold by: Fruugo

Delivery & Returns

Fruugo

Address: UK
All products: Visit Fruugo Shop